Tageblatt 16/04/1988

Tageblatt 16/04/1988

Titeliwwersiicht "Den décken Hummer"

Lidder op der Kassette "Den décken Hummer"

A : 1. D'Guckucksnascht : Musek : traditional

2. D'Forell : Text : Jhemp Hoscheit : Musek : Franz Schubert

3. De Wäschbur  : Text : Josy Braun : Musek : Gérard Bintener

4. Hopp-Hopp, hoppoppopp Kënnercher : Text : jiddisch traditional : fräi Iwwersetzong aus dem Jiddeschen vum Josy Braun : Musek : traditional 

5. Marita : Text : Sepp Raith (Biermösl Blosen) : fräi Iwwersetzong aus dem Däitschen vum Roland Gelhausen : Musek : traditional (Sabinchen war ein Frauenzimmer)

6. Am Jhumm : Text : Poutty Stein : Musek : Gérard Bintener 

B : 7. Clara in Italia : Musek : Marcel Ries

8. Weess d'nach Keelebouf ? : Text : Josy Braun : Musek : Gérard Bintener

9. An der Fuesend : Text : Pierre Chaussy : Musek : Gérard Bintener

10. Das Lied vom echten Jägersmann : Text : Poutty Stein : Musek : traditional

11. D'Kiirmespäerdchen : Musek : traditional

12. Den décken Hummer : Text : Poutty Stein : Musek : Gérard Bintener