Weider Museker an der Aarbecht ! no a no

Jos Pletschet : Mandolin

 Vun 2009 bis 2016 bei MillerMoaler mat derbäi.

Ass och Museker bei der lëtzebuergescher Country-Band "Kantri Klapp".

Rockhal 2011